Matej Spodniak

Zakladateľ značky

Bojovnosť a odhodlanie je mottom, s ktorým k dravému reklamnému trhu, k vytváraniu a realizácii reklamných stratégií a kampaní každého klienta pristupuje tvorca našej značky. Kde sa nedá vojsť dverami, tam dokáže nájsť okno a dostať tých, ktorých záujmy presadzujeme, vždy v správny čas na správne miesto. Zdravá dravosť, ale aj invencia, kreatívne a konštruktívne myslenie, dokonale zmapovaný reklamný trh a bohaté skúsenosti z neho robia lídra, pod ktorého vedením náš tím dosahuje úspechy.

Sledujte nás na Facebooku